31. 3. Postkoloniální pohled na Finsko prizmatem literární vědy

Srdečně zveme na online přednášku prof. doc. PhDr. Violy Parente-Čapkové Postkoloniální pohled na Finsko prizmatem literární vědy: romská autorka Kiba Lumberg jako případová studie, která proběhne ve čtvrtek 31. 3. 2022 od 16 hod.

Úvodní část přednášky bude věnována pohledu na Finsko prizmatem postkoloniálních, transnacionálních a transkulturních studií, především v rámci literární vědy. Soustředíme se na genderový aspekt a intersekcionální přístup. V druhé části přednášky se budeme zabývat případovou studií finsky píšící romské autorky a výtvarné umělkyně Kiby Lumberg (nar. 1956), a to především způsobem, jakým ztvárňuje postavu umělkyně a spisovatelky ve svých dílech, včetně posledního románu RozlučkaXXX (2018).

Prof. doc. PhDr. Viola Parente-Čapková je profesorkou finské literatury na Univerzitě v Turku, kde v současné době působí, a docentkou na FF UK. Mezi její specializace patří finská literatura v širším evropském kontextu, literární historie a recepce, genderové teorie v literárním bádání, otázky jinakosti v literatuře. V současné době vede dva výzkumné projekty, Texts on the Move: Reception of Women´s Writing in Finland and in Russia 1840–2020 ( https://tekstitliikkeessa.com/) a Fiction as a Promoter of the Finnish Language among Adults with Im/migrant Background (https://tuntemattomalla-paahan.com/).

Na přednášku se připojíte zde:

https://cuni-cz.zoom.us/j/96376377776?pwd=Q3NWd1I3aCs4ZHh4bmtMb0xqbUh6QT09

Meeting ID: 963 7637 7776
Passcode: 918236
(Autorkou zveřejněné fotografie Kiby Lumberg je Kaarina Majander.)
Úvod > Nástěnka > 31. 3. Postkoloniální pohled na Finsko prizmatem literární vědy