21. 4. Přednáška: 3 v 1. Paradigmatické ženské postavy chicanské literární tradice

Srdečně zveme na online přednášku Mgr. et Mgr. Terezy Jiroutové Kynčlové, Ph.D. 3 v 1. Paradigmatické ženské postavy chicanské literární tradice, která proběhne ve čtvrtek 21. 4. od 16 hod.

Koncept hybridity dle Homiho Bhabhy patří ke stěžejním konceptům, jejichž prostřednictvím lze uchopovovat transkulturní reprezentace, které vznikají v tzv. kontaktních zónách. Z genderového, literárněvědného a postkoloniálního hlediska jsou takovými transkulturními reprezentacemi chicanské literární reinterpretace ženských postav z prostředí mexicko-amerického pomezí. Jedná se konkrétně o opoziční uchopování historické postavy Cortésovy tlumočnice La Malinche, etnicky ambivalentní náboženské ikony Panny Marie Guadalupské a mytologické postavy tzv. Plačící ženy, La Llorony. V chicanské ženské literatuře jsou tyto postavy strategicky vpisovány do symbolického řádu jako postavy solidární, aktivní, zmocňující a mnohovrstevnaté tak, aby ztělesňovaly emancipační snahy chicanského feminismu a poukázaly na zaujatost stávajících patriarchálních narativů, jež tyto postavy vykládají čistě na ose ženství „světice vs. děvka“. Chicanský feminismus a jím informovaná literární produkce odhalují, nakolik tyto kulturní postavy přecházejí jedna v druhou a v třetí – hybridizují se – a ukazují femininitu jako identitu existující na genderovém spektru. Přednáška bude diskutovat tuto hybriditu a analytický potenciál takových přepisů a reinterpretací v oblasti literárně orientovaného genderového výzkumu a výsostnou relevanci těchto paradigmatických postav chicanského feminismu vyloží prostřednictvím konceptu nerealizovaného/nerealizovatelného mateřství.

Mgr. et Mgr. Tereza Jiroutová Kynčlová, Ph.D., je vyučující na magisterském programu genderových studií na FHS UK a ve svých pracích se zabývá feministicky orientovanou literární teorii, genderem v literatuře, postkoloniálními a dekoloniálními studii a současnou etnickou a regionální literaturou v USA. S Dagmar Pegues editovala knihu Cesta Amerikou: Antologie povídek regionálních spisovatelek (Brno: HOST, 2011), pro niž poprvé do češtiny přeložila texty vybraných chicanských autorek. Spolueditovala monotematické číslo odborného časopisu Gender a výzkum k postkoloniálnímu a dekoloniálnímu myšlení ve feminismu (2017) a k genderu v populární kultuře a literatuře (vyjde 2022). V současnosti se v rámci Elisabeth List Fellowship Programme for Gender Research podílí na výzkumném projektu Everyday Creativity in (Post)Socialism: Theoretical and Methodological Scoping při univerzitě v rakouském Grazu.

 

Na přednášku se připojíte zde:

https://cuni-cz.zoom.us/j/98094825760?pwd=WUM0TXFRNWNWOW5YWXFCelpWQytodz09

Meeting ID: 980 9482 5760
Passcode: 959244

Úvod > Nástěnka > 21. 4. Přednáška: 3 v 1. Paradigmatické ženské postavy chicanské literární tradice