Kurzy a přednášky

V zimním semestru 2021/2022 se na FF UK konají mj. následující kurzy s genderovou tematikou:

Gender History of Eastern Europe: A Transnational Perspective B

Vyučující: Ivan Simic, Ph.D.

Čas: pondělí 17:30 – 19:05

Throughout the course, students will critically examine sources and literature for some of the crucial issues that marked the gender history of Eastern Europe in the 20th century. We will observe gender history from a transnational perspective, bringing together different regions and exploring the topics such as the interwar feminist movements, the Second World War and its impacts, the communist revolutions and gender policies, queer cultures, the collapse of socialism and post-socialist gender policies. The focus will be on the movement of ideas and people, asking questions about how gender informed broader policies and social interventions, but also how understandings about gender and sexuality were changing during the 20th century. By investigating these far-reaching questions, we will aim to uncover the lives of ordinary people discussing their agency and the shared gendered experiences across the region. All readings are in English.

More infromation here.

Gender in Muslim Eastern Europe and Centra Asia

Vyučující: Dr. Andreja Mesarič

Čas: pondělí 14:10 – 15:40

The course examines the role of gender in Muslim religious practices as well as in political contestations over the place of Islam in contemporary Eastern Europe and Central Asia. It explores how post-socialist transformation has affected Islamic religious authority, popular discourses on Islam, and the lived reality of Muslims as gendered subjects. It includes a historical discussion of state intervention into the lives of Muslim communities focussing on the 20th century. In addition to gender, the course pays particular attention to race and coloniality as lenses useful in understanding the experience of Muslims in the region. The course is relevant to students with a regional focus on the Balkans, Russia, and post-Soviet Central Asia as well as anyone interested in intersections between religion and gender, ethnographic approaches to religion, and the gender history of Eastern Europe and Central Asia.

More infromation here.

Ženská zkušenost holokaustu

Vyučující: prof. PhDr. Jiří Holý, DrSc.

Čas: pondělí 14:10 – 15:45

Kurz se bude zabývat zkušeností žen v době holokaustu a války. Projevují se v prezentaci šoa genderové rozdíly? Femininita na rozdíl od maskulinity? Je správná tradovaná představa, že druhá světová válka (a holokaust) předkládá především příběhy viděné očima mužů? Projevuje se v této literatuře tradice patriarchátu?

Více informací o kurzu najdete zde.

Ženy ve vědě (a literatuře) do roku 1945

Vyučující: Mgr. Nikola Bečanová

Čas: pondělí 9:10 – 10:40

Seminář je určen pro studentky a studenty, které zajímá genderový pohled na literární historii. Cílem kurzu je připomenout zapomenuté autorky a akademičky a rozkrýt mechanismy, jež vedly k jejich odsunutí z literárního kánonu či veřejného povědomí. První polovina semináře bude zaměřena teoreticky a historiograficky. Intersekcionální optikou (nikoliv jen genderovou) se pokusíme shrnout dobové tendence a postavení žen ve společnosti. Toto základní vymezení diskurzu pak budeme využívat k porovnání s působením jednotlivých osobností, jimiž se budeme zabývat v druhé části semináře. Ta bude zaměřena prakticky a věnujeme ji referátům o vybraných autorkách. Vycházet budeme ze soupisu Ženy ve vědě do roku 1945 (Praha: Filozofická fakulta UK, 2013. [online, cit. 2021-08-07]) a možným výstupem bude zpracování hesla do této databáze. U této části je třeba počítat s možnou náročnější přípravou – vyhledávání informací v archivu, časopisech, egodokumenty apod.

Více informací o kurzu najdete zde.

Úvod > Kurzy a přednášky