Zajímavé stránky, projekty, instituce

Databáze Albína: Ženy ve vědě do roku 1945

Projekt vychází ze semináře realizovaného Centrem genderových studií. Databáze se pokouší trvale podchytit ženy, jejichž přínos byl významný v rozličných odborných disciplínách a oblastech, chce mít genderově historickou vypovídající hodnotu, bude usilovat o genderové doplnění historie vědy a odborné práce do roku 1945. Chcete se zapojit do jejího dopňování? Kontaktuje nás!

Moodle Genderová knihovna

Studijní texty k seminářům Centra genderových studií. Kontaktuje nás pro získání hesla.

Knihovna etnologie

Fond knihovny pokrývá témata české, slovenské, evropské a mimoevropské etnografie/etnologie, folkloristiky, historické antropologie, etnomuzikologie, kulturní a sociální antropologie a po převzetí kompletního knihovního fondu Centra genderových studií FF UK i oblast genderových studií.

Knihovnu najdete v Celetné 20 (2. patro, místnost 232).

Knihovna Gender Studies, o.p.s.

Veřejná knihovna specializovaná na genderová a feministická témata. Fond knihovny vznikl v 90. letech ze soukromé sbírky Jiřiny Šiklové a nyní obsahuje přes 8 tisíc svazků, včetně cenného archivu Elišky Krásnohorské. Zde najdete online katalog.

Gender a věda

Specializované pracoviště zaměřené na výzkum v oblasti genderové sociologie vědy, studií vědy a technologií a na podporu genderové rovnosti ve výzkumu.

QueerGeography

Odborná společnost, která přispívá ke zlepšení životní situace ne-heterosexuálních osob, osob s genderovou non-konformitou, HIV pozitivních osob, osob žijících s AIDS a dalších osob, které jsou zasažené syndemickým působením menšinového stresu, stigmatizací či diskriminací.

Společnost pro queer paměť

Neziskové pracoviště provozující mj. knihovnu, archiv písemných pramenů a sbírku hmotných artefaktů dokumentujících LGBT minulost v českém kontextu.

Úvod > Zajímavé stránky, projekty, instituce