CfP: Konference Genderové perspektivy v humanitních a sociálních vědách 2024 – nový termín uzávěrky!

Dovolujeme si Vás pozvat na doktorandskou konferenci Genderové perspektivy v humanitních a sociálních vědách, kterou již potřetí organizuje Centrum genderových studií FF UK.

Konference je koncipována jako mezioborová a je určena studujícím doktorských programů, jejichž badatelský zájem spojuje feministické, genderové či queer hledisko, a to zejména v disciplínách jako literární a divadelní věda, filozofie, estetika, dějiny umění, muzikologie, lingvistika, translatologie, historie, mediální a kulturní studia, antropologie, etnologie, archeologie ad. Konferenčním příspěvkem může být představení disertačního projektu, prezentace některé z kapitol či diskuse nad konkrétním problémem či metodologickým přístupem.  

Konference proběhne online 8. března 2024. Abstrakty zasílejte do 12. ledna 2024 31. ledna 2024 na adresu gender@ff.cuni.cz. Organizátorky si vyhrazují 3 týdny na prostudování abstraktů a zaslání zprávy o jejich přijetí. 

Abstrakty nesmí být delší než 1 strana A4, písma Times New Roman (velikost 12). Další strana smí být využita pro seznam sekundární literatury. Příspěvky lze přednést v češtině, slovenštině a angličtině a neměly by přesáhnout 20 minut (nezahrnuje diskusi).

Organizační tým tvoří Mgr. Nikola Bečanová, doc. Mgr. Libuše Heczková, PhD., PhDr. Eva Kalivodová, PhD.

Eng: CfP_conference_update

Úvod > Nástěnka > CfP: Konference Genderové perspektivy v humanitních a sociálních vědách 2024 – nový termín uzávěrky!