10. 3. Genderově inkluzivní vyjadřování: od feminizace k nebinárnímu jazyku

Srdečně zveme na online přednášku mgr. Víta Kolka Genderově inkluzivní vyjadřování: od feminizace k nebinárnímu jazyku, která proběhne ve čtvrtek 10. 3. 2022 od 16 hod.

V přednášce budou představeny postoje k genderově senzitivnímu vyjadřování v češtině, zejména k zviditelňování žen, za posledních cca 100 let. Kromě feminizace ukáže přednáška také další jazykové možnosti genderově senzitivního vyjadřování. V poslední době se stává aktuální otázka po genderově přiléhavém označování nebinárních osob, které se nemohou či nechtějí identifikovat ani jako muži, ani jako ženy. Obsahem přednášky budou rovněž aktuálně diskutované možnosti takového vyjadřování.

Připojit se můžete pomocí tohoto odkazu.

Mgr. Vít Kolek působí od roku 2018 jako lektor v německé sekci Ústavu cizích jazyků  PdF UP, kde se zaměřuje zejména na výuku gramatických disciplín a praktického německého jazyka. Odborně se ve svých publikacích a disertační práci zabývá německou a českou feministickou lingvistikou, genderovou lingvistikou a queer lingvistikou s důrazem na způsoby označování osob, genderově vyvážené a genderově neutrální vyjadřování a označování osob dalších pohlaví.

 

Join Zoom Meeting
Meeting ID: 993 7586 8580
Passcode: 754846
Úvod > Nástěnka > 10. 3. Genderově inkluzivní vyjadřování: od feminizace k nebinárnímu jazyku