Z vyhlášení výsledků soutěže pro studující magisterských a doktorských programů

V úterý 29. 9. proběhlo v Knihovně Jana Palacha vyhlášení výsledků soutěže článků, které využily metodologických impulsů genderových, queer nebo LGBTQ+ studií. Soutěž pro studující magisterských a doktorských programů vyhlásilo Centrum genderových studií FF UK jako připomenutí významu Jiřiny Šiklové, socioložky, publicistky a průkopnice genderových studií v Česku.

Na prvním místě se umístili Zuzana Smetanová a Martin Šenk (autor i autorka studují v doktorském programu na FF UK) s textem Sexualita Alkuina z Yorku a metodologická otázka studia „queer“ pramenů středověku, který bude publikován v časopisu Slovo a smysl, vydávaném FF UK. Medievistický článek vykazuje obecnou sdělnost při použití medievisticky aplikovaných queer teorií, Foucaltových Dějin sexuality a genderové teorie Judith Butler. Abstrakty všech soutěžních textů naleznete zde.

Vítězný článek je obdivuhodně teoreticky zakotvený, což se projevuje v jeho metodologickém propracování. Nabízí velmi komplexní a nezjednodušující pohled na možnou homoerotičnost v písemných projevech Alkuina z Yorku, zakotvený v dějinném kontextu doby a života anglického filozofa. Významná je práce s historickými kategoriemi, vysvětlující i kulturní a historickou konstruovanost genderových kategorií. Článek je úzce svázaný s primárními texty a prokazuje jejich znalost a citlivé interpretace.

Odborné kolegium hodnotilo texty na základě čtyř kritérií: metodologického zpracování materiálu, práce s teoretickými pojmy (gender, pohlaví, sexualita a další), přínos k poznání problematiky z perspektiv genderových, queer nebo LGBTQ+ studií a znalost a využití relevantní literatury.

Další místa obsadili: Martin Látal s příspěvkem LGBTQ+ Representation in Video Games through the Eyes of Queer Community, o jehož publikaci se jedná s časopisem Iluminace; Daria Gordova s prací Women’s sexuality in Alice Walker’s The Color Purple; Barbora Hřebačková s prací na téma Taneční profese z perspektivy aspirační práce. Dopady romantizace práce a genderovaného pracovního trhu na taneční profesi. V neposlední řadě do soutěže přispěla Timea Crofony s příspěvkem An Altnernative Halakhic Story of Mechitza

Všem děkujeme za účast a gratulujeme vítězné dvojici.


     

Úvod > Nástěnka > Z vyhlášení výsledků soutěže pro studující magisterských a doktorských programů