Vyhlášení výsledků soutěže pro studující magisterských a doktorských programů

Centrum genderových studií FF UK zve na vyhlášení výsledků studentské soutěže článků psaných česky i anglicky, které využily metodologických impulsů genderových a/nebo LGBTQ+ studií. Soutěž byla připomenutím významu Jiřiny Šiklové při rozvoji genderových studií
na akademické půdě a při uplatňování jejich témat v občanské společnosti
(viz interview).

Odborným kolegiem soutěže bude udělena jedna hlavní cena a dvě mimořádná ocenění, bez ohledu na jazyk textu. Ocenění bude spojeno
s malým pohoštěním a symbolicky i s jiřinkami k poctě Jiřiny Šiklové, samozřejmě také s diskusí.Vyhlášení se koná dne 27. 9. 2022 v Knihovně Jana Palacha
od 17, 30
hodin.
Jste srdečně zváni!

Abstrakty hodnocených článků k náhledu zde:

Abstakt_ZSMŠ Abstrakt_BH Abstrakt_ML Abstrakt_TF Abtstrakt_DG

Úvod > Nástěnka > Vyhlášení výsledků soutěže pro studující magisterských a doktorských programů