CfP: Genderové perspektivy v humanitních a sociálních vědách (2. ročník)

Dovolujeme si Vás pozvat na druhý ročník konference Genderové perspektivy v humanitních a sociálních vědách pořádané Centrem genderových studií FF UK.

Termín pro zasílání abstraktů byl prodloužen do 30. září 2022!

První ročník konference, který se uskutečnil v roce 2020 jako připomínka narození emblematické spisovatelky Boženy Němcové (18201862) přinesl mnoho podnětů a zajímavou diskusi, a to i přes nepříznivou pandemickou situaci, kvůli níž se program musel přesunout do online prostředí. Úspěch minulého setkání se tak stal motivací k pravidelnému pořádání a rády bychom opět vyzvaly badatelky a badatele k účasti.

Konference bude mezioborová a zúčastnit se mohou jak studenti*ky doktorských programů, tak postdoktorandky a postdoktorandi, jejichž badatelský zájem spojuje feministické, genderové či queer hledisko, a to zejména v oblasti literární a divadelní vědy, filozofie, estetiky, dějin umění, muzikologie, lingvistiky, translatologie, historie, mediálních a kulturních studií, antropologie, etnologie či archeologie. Konferenčním příspěvkem může být prezentace určitého problému, kapitola disertace či diskuse nad jistým metodologickým přístupem.

Konference proběhne 4. listopadu 2022, a to online, aby zůstala otevřená co nejširšímu spektru přispěvatelek a přispěvatelů. Abstrakty zasílejte do 15. srpna 2022 30. září 2022 na adresu gender@ff.cuni.cz. Organizátorky si vyhrazují právo na výběr příspěvků. Oznámení o přijetí obdržíte do 10. října.

Abstrakty nesmí být delší než 1 strana A4, písma Times New Roman (velikost 12). Další strana smí být využita pro seznam sekundární literatury. Příspěvky lze přednést v češtině, slovenštině a angličtině a neměly by přesáhnout 20 minut (nezahrnuje diskusi).

Organizační tým tvoří Mgr. Nikola Bečanová, doc. Mgr. Libuše Heczková, PhD., PhDr. Eva Kalivodová, PhD., Mgr. Olga Słowik.

Genderové perspektivy v humanitních a sociálních vědách 2

Úvod > Nástěnka > CfP: Genderové perspektivy v humanitních a sociálních vědách (2. ročník)