12. 5. Gender a česká literatura disentu a samizdatu (Mgr. Jan Matonoha, Ph.D.)

Srdečně zveme na online přednášku Mgr. Jana Matonohy, Ph.D. Dispozitivy mlčení: zraňující přilnutí a diskursivní ustavování mlčení. Gender a česká literatura disentu a samizdatu, která proběhne ve čtvrtek 12. 5. od 16 hod.

Referát prostřednictvím vybraných literárních děl analyzuje možné příčiny negativní reakce na feminismus objevující se v kontextu českého disentu, odvolávajícího se paradoxně právě na diskurz lidských práv a rovnosti. V návaznosti na pojmy “zraňujících identifikací a přilnutí” (objevujících se v knihách Wendy Brown a Judith Butler) se Matonoha snaží o kritické zhodnocení české literatury z okruhu disentu či exilu a jistého neproduktivního paradoxu či kontradikce: zatímco byl na jedné straně disent plně pohlcen svým odporem vůči dobové oficiální politice (sledování jednoho cíle), trpěla literatura disentu slepou skvrnou vůči problematice genderu a feminismu (nevidění tématu dalšího, tedy mechanismus, jenž je – na obecné rovině – u Brown a Butler pojmenováván coby ony zraňující identity či přilnutí). Referát si tak tedy všímá toho, jak byl gender a feminismus v beletrii disentu “vyvlastněn” (Hana Havelková) ve prospěch oficiální moci, trivializován, zesměšněn a umlčen skrze přilnutí k pozitivním a nesporně obdivuhodným hodnotám disentu, což s sebou však zároveň neslo odmítání feminismu v logice oněch zraňujících identifikací (přilnutí k jednomu tématu, nevidění tématu dalšího). Konkrétně se Matonoha v referátu věnuje problematice feminismu a genderu v literárních dílech disentu a exilu, najmě u autorů jako Václav Havel, Josef Škvorecký, Ludvík Vaculík, Milan Kundera, Pavel Kohout ad.

Mgr. et M.Phil. Jan Matonoha, Ph.D. pracuje v Ústavu pro českou literaturu AV ČR. Doktorské studium absolvoval na FF UK, titul M.Phil. získal na University of Glasgow, kde studoval do roku 2004. Britskou akademií mu bylo uděleno prestižní dvouleté postdoktorandské stipendium Newton International Fellowship (realizováno na University of Sheffield, UK, 2012-2014), které má podporovat rozvoj dlouhodobé akademické spolupráce. Publikoval řadu článků, spolupracoval na řadě publikací a vydal dvě knihy, Psaní vně logocentrismu. Diskurz, gender, text (Praha: Academia, 2009) a Za (de)konstruktivismem: kritické koncepty (post)poststrukturální literární a kulturní teorie (Praha: Academia, 2017). Po šest let působil v ediční radě odborného obměsíčníku Česká literatura. Učil a učí literární kurzy v češtině i angličtině na Karlově a Masarykově univerzitě. Jeho hlavními odbornými zájmy jsou teorie literatury, česká a středoevropská literatura 20. století, feminismus a gender v literatuře a kritická studia zvířat v humanitních vědách.

 

Na přednášku se připojíte zde:

https://cuni-cz.zoom.us/j/99895159198?pwd=K0l1Tk5pOUR5UTloV2MxaGxPZGR3Zz09

Meeting ID: 998 9515 9198
Passcode: 885415

Úvod > Nástěnka > 12. 5. Gender a česká literatura disentu a samizdatu (Mgr. Jan Matonoha, Ph.D.)