Marxismus a feminismus ve střední Evropě: konfrontace a prolínání

Sdílíme pozvánku na prezentaci a diskuzi k vydání IV. svazku Kontradikcí, časopisu vydáváného Filozofickým ústavem AV ČR.

Marxismus a feminismus ve střední Evropě: konfrontace a prolínání

Prezentace a diskuze k vydání IV. svazku ročenky Kontradikce
Stř., 6. 10. 2021, 18:00
Prostor 39 (Řehořova 33/39), Praha

Jak feminismus proměňuje analytické kategorie marxismu? Jaké podoby nabývala genderová kritika sociálního rádu během Pražského jara? Stali se díky teorii sociální reprodukce z feminismu a marxismu (konečně) spojenci? Kde se dnes nachází feministická hnutí a jak se jim daří odrážet konzervativní kontrarevoluci?

V diskuzi vystoupí Zuzana Maďarová, Jan Mervart, Michaela Pokutová a d. Moderuje Ľubica Kobová, tematická editorka Kontradikcí r. IV o levicovém feminismu.

Marxism and Feminism in Central Europe: Confrontation and Imbrication

Contradictions: A Journal for Critical Thought, vol. IV, presentation and discussion
Weds., 6. 10. 2021, 18:00
Prostor 39 (Řehořova 33/39), Prague

How has feminism transformed analytical categories taken from Marxism? What forms were taken by the gender critique of the social order during the Prague Spring? Have feminism and Marxism (finally) become allies thanks to social reproduction theory? Where does the feminist movement find itself today, and how can it push back against the conservative counterrevolution?

Zuzana Maďarová, Jan Mervart, Michaela Pokutová, and others will join us in a discussion chaired Ľubica Kobová, thematic editor of Contradictions, vol. IV, on left feminism.
Úvod > Nástěnka > Marxismus a feminismus ve střední Evropě: konfrontace a prolínání