12. 4. Nová socialistická žena (přednáška online)

Srdečně zveme na přednášku doc. Denisy Nečasové Nová socialistická žena, jež se uskuteční v pondělí 12. dubna 2021 od 17 hod. na platformě Zoom.

Přednáška se věnuje obrazům nové socialistické ženy v dobovém tištěném oficiálním diskurzu v letech 1948-1960 v Československu. Nová socialistická žena představuje sociální konstrukt, jednu z variant nové ženy reflektující tendence transformace genderové kultury, v tomto případě v období raného komunistického panství. Reprezentuje vize budování nové, dokonalejší společnosti i jedince a také vzor hodný následování. Přednáška se zaměří na základní podoby nové socialistické ženy, jejich limity, proměny v čase a také otázku kontinuity či diskontinuity s předchozími obdobími, resp. staršími verzemi tohoto konstruktu.

Doc. Mgr. Denisa Nečasová, Ph.D. působí na Historickém ústavu Filozofické fakulty Masarykovy univerzity. Dlouhodobě se zaměřuje na gender history, soudobé československé dějiny a kulturní dějiny. Je autorkou knih „Buduj vlast – posílíš mír!“ Ženské hnutí v českých zemích 1945-1955 (2011), Nový socialistický člověk. Československo 1948-1956 (2018), Obrazy nepřítele v Československu 1948-1956 (2020) a spolueditorkou publikací Člověk na Moravě ve druhé polovině 20. století (2011) a Svůdnost sociálního experimentu. Nový člověk 20. století (2018).

Údaje k připojení:

https://cuni-cz.zoom.us/j/99076701135?pwd=dDA1SS9EZExTb2UvSkFPYWJxa0ZDZz09

Meeting ID: 990 7670 1135
Passcode: 806736

Událost je druhou z cyklu online přednášek Centra genderových studií FF UK, jež se konají vždy druhé pondělí v měsíci od 17 hod. Dále se můžete těšit na následující vystoupení:

10. 5. 2021 From Elite Reversal Agents to Red Lighting Bolts: Human Reproduction and Activism in Contemporary Art (Mgr. Zuzana Štefková, Ph.D.)

14. 6. 2021 Polish Body and Sex Positivity Discourse and Its Queer Potential (dr Katarzyna Lisowska)

11. 10. 2021 Dispozitivy mlčení: zraňující přilnutí a diskursivní ustavování mlčení. Gender a česká literatura disentu a samizdatu (Mgr. Jan Matonoha, Ph.D.)

8. 11. 2021 Reflexe mexicko-americké hranice v chicanské feministické tvorbě (Mgr. et Mgr. Tereza Jiroutová Kynčlová, Ph.D.)

Úvod > Nástěnka > 12. 4. Nová socialistická žena (přednáška online)