CfP: Historie žen a genderová historie v teorii a praxi muzeí a archivů v České republice

Zveřejňujeme pozvání a výzvu k zasílání příspěvků na on-line workshop Historie žen a genderová historie v teorii a praxi muzeí a archivů v České republice, který 21. 6. 2021 pořádají Národní muzeum a Moravské zemské muzeum.

Jak jsou historie žen a koncept genderu v paměťových institucích interpretovány? Je při reprezentaci historie uplatňována genderová perspektiva? Za jakých okolností má historická zkušenost žen možnost stát se součástí reprezentace a kdy je naopak zneviditelněna? Reprodukují výstavy a samotné muzejní sbírky genderové stereotypy? Nejen na tyto otázky spojené se sbírkotvornou, prezentační, popularizační, vědecko-výzkumnou i edukační politikou a praxí institucí se zaměříme.

Rády bychom, aby tento workshop byl jak příležitostí pro dialog a prostorem k prezentaci různých projektů a příkladů z praxe, tak místem kritické odborné reflexe. Jeho dalším cílem je propojit ty, kteří/které se tématům historie žen a genderové historii ve spojení s hmotnou kulturou věnují a kteří/které v rámci svých institucí často zůstávají se svými tématy a přístupy osamoceni/y. Základem je naše přesvědčení o významu materiální kultury jako historického pramene, stejně jako formy reprezentace a symbolického uznání. Přestože je setkání směřováno zejména k oblasti muzejnictví, nevyhýbáme se tématům vztahujícím se k dalším typům paměťových institucí. Vedle příspěvků zaměřených na situaci v České republice vítáme také výstupy věnované situaci v zahraničí, zejména příkladům dobré praxe, či výstupy s transnacionálním přesahem.

V rámci workshopu přivítáme příspěvky, které se ve vztahu k historii žen nebo s využitím genderové perspektivy soustředí se na některou z těchto oblastí činnosti muzeí nebo dalších paměťových institucí:

1. sbírkotvorná a akviziční činnost – teorie a praxe v tvorbě sbírek a fondů; analýza sbírek, fondů, pozůstalostí; hmotná i nehmotná paměť žen, prezentace orálně-historických projektů

2. prezentační činnost – analýza výstav, stálých expozic a dalších projektů, výstavních libret, plánů, potažmo obecně i výstavních politik institucí apod.

3. věda a výzkum – analýza charakteru, oblastí a témat výzkumu

4. (muzejní) pedagogika a edukace

Návrhy na příspěvky s krátkou anotací (100–150 slov) posílejte do 18. 4. 2021 na e-mail: jitka.gelnarova@nm.cz

 

CfP_Historie žen a genderová historie v teorii a praxi muzeí a archivů v České republice

Úvod > Nástěnka > CfP: Historie žen a genderová historie v teorii a praxi muzeí a archivů v České republice