8. 3. Intersekce genderové a postkoloniální analýzy (přednáška online)

Srdečně zveme na přednášku doc. Blanky Knotkové-Čapkové Intersekce genderové a postkoloniální analýzy. Ilustrováno na příkladech z bengálské literatury, jež se uskuteční v pondělí 8. března 2021 od 17 hod. na platformě Zoom.

Doc. PhDr. Blanka Knotková-Čapková, Ph.D. přednáší na oboru genderových studií FHS UK a asijských studií Metropolitní univerzity Praha, jehož je akademickou garantkou. Ve své pondělní přednášce ukáže některé z možností uplatnění genderové a postkoloniální analázy na poli literární vědy. Jako ilustrativní příklady pro tento typ analýzy vybrala povídky bengálské spisovatelky, publicistky a sociální aktivistky Mahášvety Debí (1926-2012), jejíž texty byly přeloženy do mnoha jazyků. Tyto povídky se velmi často zaměřují na příběhy žen, jež přímo zosobňují křížení nerovností v praxi: jsou to ženy, které stojí na společenském dnu z hlediska rasy i etnicity (pocházejí z kmenových komunit, které se od mainstreamové indické společnosti velmi liší i kulturně a nábožensky), sociálního statusu (v kontextu většinové hinduistické společnosti patří mezi lidi tzv. bez kasty) i genderu (dominující genderový systém byl a do značné míry zůstává patriarchální). Autorka v těchto příbězích implicitně i explicitně pracuje i s fenoménem vnitřní kolonizace a ukazuje tak, že kolonizování „těch druhých“ se nemusí odehrávat jen v rovině vnějších mezinárodně politických vztahů, ale i v rovině dovnitř společnosti – vůči menšinám, které „nemají hlas“.

Údaje k připojení:
https://cuni-cz.zoom.us/j/92467017980?pwd=THdjU1JtZnI5a3UvbFBkQmhrTDBVUT09

Meeting ID: 924 6701 7980
Passcode: 300834

Událost je první z cyklu online přednášek Centra genderových studií FF UK, jež se budou konat vždy druhé pondělí v měsíci od 17 hod. Dále se můžete těšit na následující vystoupení:

12. 4. 2021 Nová socialistická žena (doc. Mgr. Denisa Nečasová, Ph.D.)

10. 5. 2021 From Elite Reversal Agents to Red Lighting Bolts: Human Reproduction and Activism in Contemporary Art (Mgr. Zuzana Štefková, Ph.D.)

14. 6. 2021 Polish Body and Sex Positivity Discourse and Its Queer Potential (dr Katarzyna Lisowska)

11. 10. 2021 Dispozitivy mlčení: zraňující přilnutí a diskursivní ustavování mlčení. Gender a česká literatura disentu a samizdatu (Mgr. Jan Matonoha, Ph.D.)

Úvod > Nástěnka > 8. 3. Intersekce genderové a postkoloniální analýzy (přednáška online)