9. 2. Gender a česká literatura disentu a samizdatu

Zveřejňujeme pozvánku na přednášku Jana Matonohy Dispozitivy mlčení: zraňující přilnutí a diskursivní ustavování mlčení. Gender a česká literatura disentu a samizdatu.

Přednáška prostřednictvím vybraných literárních děl bude analyzovat možné příčiny negativní reakce na feminismus objevující se v kontextu českého disentu, odvolávajícího se paradoxně na diskurz lidských práv a rovnosti.  V návaznosti na pojmy „zraňujících identifikací a přilnutí“ (Wendy Brown, Judith Butler) se pokusíme kriticky zhodnotit českou literaturu z okruhu disentu či exilu a jistého neproduktivního paradoxu či kontradikce: zatímco byl na jedné straně disent plně pohlcen svým odporem vůči dobové oficiální politice (sledování jednoho cíle), trpěla literatura disentu slepou skvrnou vůči problematice genderu a feminismu. Problematika (a symptomatická absence) feminismu a genderu bude nahlédnuta v literárních dílech mj. u autorů jako Václav Havel, Josef Škvorecký, Ludvík Vaculík, Milan Kundera, Pavel Kohout. Pozornost bude věnována také autorkám jako Zdena Salivarová, Eva Kantůrková, Eda Kriseová, Alexandra Berková, Zuzana Brabcová, Tereza Boučková či Iva Pekárková a jejich ambivalentnějšímu pojetí této otázky v daném kontextu.

Přednášku bude možné sledovat 9. 2. 2021 od 17 hod. na YouTube kanálu ÚČL, ptát se a diskutovat budou moci účastníci videokonference (https://meet.google.com/yqn-pypy-yac).

Jan Matonoha Dispozitivy mlčení zraňující přilnutí a diskursivní ustavování mlčení

Úvod > Nástěnka > 9. 2. Gender a česká literatura disentu a samizdatu