25. listopadu 2020: Konference Násilí na ženách a pandemie covid-19

Sdílíme pozvánku Odboru rovnosti žen a mužů Úřadu vlády ČR na mezinárodní odbornou online konferenci k problematice domácího a genderově podmíněného násilí v souvislosti s pandemií covid-19.

Oběti domácího a sexuálního násilí během pandemie covid-19 čelí ještě většímu ohrožení než v minulosti. Kvůli preventivním opatřením je pro ně složitější vyhledat pomoc a svou situaci řešit. V řadě rodin také roste napětí a může docházet k eskalaci konfliktů. Zvýšení ochrany obětí domácího a sexuální násilí je tedy nyní o to naléhavějším problémem.

Konference se pokusí zodpovědět následující otázky: Jak se projevila pandemie covid-19 na násilí na ženách? Je český systém pomoci obětem efektivní i během „lockdownu“ a dalších omezení běžného života? Jaká opatření na pomoc obětem násilí byla během pandemie přijata v ČR a jaká v zahraničí? Jaké jsou zkušenosti organizací poskytujících pomoc obětem? A jak může stát zajistit, aby každá oběť násilí dosáhla na adekvátní pomoc i během pandemie covid-19?

Více informací a program konference najdete zde.

Úvod > Nástěnka > 25. listopadu 2020: Konference Násilí na ženách a pandemie covid-19