Team centra

Řešitelky VZ:

PhDr. Eva Kalivodová, Ph.D.

Ústav translatologie FF UK,
kontakt: eva.kalivodova@ff.cuni.cz

Mgr. Libuše Heczková, Ph.D.

Ústav české literatury a literární vědy FF UK,
kontakt: libuse.heczkova@ff.cuni.cz

PhDr. Kateřina Svatoňová

Katedra filmových studií FF UK,
kontakt: katerina.svatonova@ff.cuni.cz

Spolupracovnice centra:

Emeritní členka:

prof. Elena Sokol (The College of Wooster)

Stážisté:

Mgr. Lucia Valková (Katedra kulturológie FF UKF v Nitre)

Doktorandi podílející se na aktivitách centra:

Mgr. Olga Slowik (Ústav české literatury a literární vědy FF UK)

Mgr. Magda Španihelová (Katedra filmových studií FF UK)

Akademici podílející se na dosavadních aktivitách:

Prof. PhDr. Zdeňka Kalnická, CSc. (Katedra filosofie FF OU)

PhDr. Soňa Nováková, CSc. (Ústav anglofonních literature a kultur FF UK)

Mgr. Ľubica Kubová, MA, PhD. (Katedra genderových studií FHS UK)

PhDr. Kamila Remišová Věšínová, Ph.D. (Ústav etnologie FF UK)


               

CGS FF UK
nám. J. Palacha 2, Praha 1, tel.: +420 221 619 227, e-mail: gender@ff.cuni.cz