Aktuální přednášky, kurzy a konference


Genderové perspektivy v humanitních vědách

VÝZVA K ZASÍLÁNÍ ABSTRAKTŮ (CALL FOR PAPERS)

Doktorandská konference pořádaná Centrem genderových studií při Ústavu české literatury a komparatistiky Filozofické fakulty Univerzity Karlovy

6. listopadu 2020 v Praze

(Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, nám. Jana Palacha 1/2, Praha 1)

Konference se bude konat jako připomínka dvoustého výročí narození Boženy Němcové (1820–1862), spisovatelky, jejíž život a tvorba se vždy využívaly k mnoha různým cílům, podrobovaly různým výkladům. Její osobnost si mnozí přivlastňovali jako zvláštní druh privilegia a během dvou staletí od její smrti se vytvářel její neobvykle silný národní a životní mýtus, v němž se mísí touhy a fakta, život a dílo ve stále atraktivní směsi. Návraty k Boženě Němcové s sebou proto nesou mnohá nebezpečí a nástrahy. Jednou z cest, která se ukázala jako možná a plodná, je uplatnit přístupy, které do sebe pojaly genderovou optiku. Božena Němcová se proto může stát patronkou setkání doktorandek a doktorandů, kteří se rozhodli, že je tato optika inspirativní i pro jejich badatelská témata.

Ačkoliv jsou v současné době feministické a genderové přístupy v humanitních vědách silným proudem, zdají se roztříštěné. Chceme badatelkám a badatelům z různých pracovišť umožnit, aby se setkali, seznámili, vzájemně inspirovali, a iniciovat diskusi s nadějí, že bude pokračovat i po ukončení konference.

Konference je určena doktorandkám a doktorandům různých specializací, kteří ve své disertační práci uplatňují feministické, genderové a specifické queer přístupy, zejména z oborů literární a divadelní vědy, filozofie, estetiky, dějin umění, muzikologie, lingvistiky, translatologie, historie, antropologie a mediálních studií.

Organizátorky konference vítají jak příspěvky kladoucí metodologické otázky výzkumu, tak referáty prezentující dílčí problém či ucelenou kapitolu disertace. Abstrakty zasílejte do 30. června 2020 na adresu gender@ff.cuni.cz. Organizátorky si vyhrazují právo výběru příspěvků. Oznámení o přijetí budou rozeslána do konce července.

Abstrakty nesmí přesáhnout rozsah 1 strany formátu A4, písma Times New Roman (velikost 12). Je možné využít další stranu pro sekundární literaturu. Předpokládaná délka příspěvku je 20 minut (+ diskuse). Jednacími jazyky budou čeština, slovenština a angličtina.

Organizační tým tvoří doc. Mgr. Libuše Heczková, PhD., PhDr. Eva Kalivodová, PhD., Mgr. Olga Słowik, doc. PhDr. Kateřina Svatoňová, PhD.

 

Women in History

ABO800698, ABO800698E, ANMPAPV39

Tue 18, 20–19, 50 p.m., room 206 (Šporkův palác, Hybernská 3, 2nd floor

Description

The course combines lectures and seminar work (1/1). It concentrates on general theoretical problems of studying women in modern history, starting from 1848. The general questions will be explored in authentic historical conditions of the multicultural Habsburg monarchy (the 2nd half of the 19th century, turn of the centuries), then of the independent Czechoslovak Republic (1918–1938), of its Nazi occupation during WW II, and lastly of the socialist regime that controlled Czech society between 1948–1989. The stories of Czech women will be used as case studies. These would be complemented by the different historical knowledge and research of the international students participating in the course. A related focus of the course will be the historical and philosophical conditions of womenʼs engagement in the humanities and science. A walking tour around Prague tracing some of Czech women in science is a part of the course.

MOODLE, for accessing MOST assigned texts: https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=4418 NEBO http://gender.ff.cuni.cz/  and then go to MOODLE.  Password: knihovna
We also recommend to use sources in Knihovna Jana Palacha (nám. J. Palacha 2), Knihovna etnologie  (Celetná 20), Knihovna gender studies (Gender Studies o.p.s, Masarykovo nábřeží 8, http://en.genderstudies.cz/ )

Conditions for passing the course and getting credits: 75% presence in the course, active involvement in the work of the course based on assigned readings (see the syllabus), final oral presentations of individual projects based on ppt presentations.

Syllabus

1/ (February 20) The birth of liberal thought in the 19th century and its relations to feminisms.

Constitution of environment for women´s public engagement in early modernity.

2/ (February 27) Discussion of the studied sources:

READING ASSIGNMENT:
A/ John Stuart Mill (1806-1873): The Subjection of Women, chapter 1 and 3, from the edited text on MOODLE.
B/ Michael Waener. „Public and Private“. In Stimpson, Catherine R. – Herdt, Gilbert (eds.). Critical Terms for the Study of Gender. Chicago: University of Chicago Press, 2014. MOODLE
(C/ ADDITIONALLY/ALTERNATIVELY, EXCERPTS) Karen Offen: from European Feminisms 1700-1950. Stanford: Stanford University Press, 2000. MOODLE)

3/ (March 6) The birth of Czech national consciousness and its influence on the “woman question”.

READING ASSIGNEMENT:
“Introduction”, “Božena Němcová”, In Wilma A. Iggers: Women of Prague. Ethnic Diversity and Social Change from the Eighteenth Century to the Present. Providence – Oxford: Berghahn Books, 1995, pp. 1-29, 49-89 (also accessible from Google Books)
“Karolina Světlá”, “Eliška Krásnohorská”, In Francisca de Haan, Krassimira Daskalova and Anna Loutfi, eds., Biographical dictionary of women's movements and feminisms in Central, Eastern, and South Eastern Europe : 19th and 20th centuries. New York : Central European University Press, 2005.
(ALTERNATIVELY, VOLUNTARILY: Božena Němcová on Radio Prague http://www.radio.cz/en/section/books/bozena-nemcova-the-mother-of-czech-prose-1
Karolina Světlá on Radio Prague http://www.radio.cz/en/section/czechs/social-chronicler-and-society-girl-karolina-svetla; http://www.radio.cz/en/section/in-focus/new-projects-aim-to-keep-legacy-of-karolina-svetla-alive)

4/ (March 13) Gendered Patterns in scholarship. First Czech women medical doctors.

READING ASSIGNEMENT:
See „Anna Bayerová“, MOODLE
Pnina G. Abir-Am – Dorinda Outram eds., Uneasy carriers and intimate lives: Women in Science. New Brunswick: Rutgers University Press, 1987.
Marilyn Ogilvie – Joy Harvey, eds. The biographical dictionary of women in science : pioneering lives from ancient times to the mid-20th century. New York – London: Routledge, 2000 (National Library – Referential Center)
Women in Science, entry in Wikipedia (as a starting point)

5/ (March 20) No session. Students will study sources to find out about women´s activities, about women in public space (or in science, or scholarship, or any professional or half-professional fields in the 19th-century or early 20th-century national contexts of their choice).

RECOMMENDED READING:
Pnina G. Abir-Am – Dorinda Outram eds., Uneasy carriers and intimate lives: Women in Science. New Brunswick: Rutgers University Press, 1987.
Marilyn Ogilvie – Joy Harvey, eds. The biographical dictionary of women in science : pioneering lives from ancient times to the mid-20th century. New York – London: Routledge, 2000 (National Library – Referential Center)
Women in Science, entry in Wikipedia (as a starting point)

6/ (March 27) STUDENTS PRESENTATIONS on the basis of assignment 5/.

7/ (April 3) Milada Horáková: Czech lawyer, feminist, politician, and victim of Stalinist trials.

READING ASSIGNEMENT:
Marci Shore. Narrative/Archive/Trace: The Trial of Milada Horáková. In Kalivodová, E. – Shore, M. – True, J. (eds.) One Eye Open. Special Issue I-II: Gender and Historical Memory. Praha 1998.  MOODLE
Eva Kalivodová: „Czech Society in-between the Waves“,  IN: EUROPEAN JOURNAL OF WOMEN'S STUDIES, Vol 12, 2005/4. London: Sage. MOODLE

8/ (April 10) Gender in socialism.

READING ASSIGNMENT:
Eva Kalivodová: „Czech Society in-between the Waves“,  IN: EUROPEAN JOURNAL OF WOMEN'S STUDIES, Vol 12, 2005/4. London: Sage. MOODLE
Hana Havelková – Libora Oates-Indruchová, eds. The Politics of Gender Culture under State Socialism. New York – London: Routledge, 2015, pp. 7-27. MOODLE
Jana Hradilková. More than a Family Saga (oral history). In Kalivodová, E. – Shore, M. – True, J. (eds.) One Eye Open. Special Issue I, II: Gender and Historical Memory. Praha 1998; 2002.
Libora Oates Indruchová. [Commentary on More than a Family Saga]. One Eye Open. Special Issue I, II: Gender and Historical Memory. Praha 1998; 2002.

9/ (April 17) Gender in socialism and elsewhere: The 2nd wave of feminism.

READING ASSIGNMENT:
From Germaine Greer, Female Eunuch, 1970: Foreword; (Summary – voluntarily); Hair, at https://seminariolecturasfeministas.files.wordpress.com/2012/01/germaine-greer-the-female-eunuch.pdf)
MORE – TO BE SPECIFIED
Possible guest lecture

10/ (April 24) Students presentations:

Students can develop their reserch on women in the 19th-century or early 20th-century national contexts of their choice, including ppt (see sessions 5/ and 6/), or they can prepare presentations with ppt on remarkable women of the 20th or 21st century based on inspiration from discussions in sessions 7/-9/ - again, the women can be from national/cultural contexts of their choice.

11/ (May 15) Students presentations continued.

Literature:

Laura Downs: Writing gender history. London: Bloomsbury Academic, an imprint of Bloomsbury Publishing Plc, 2010.

Hana Havelková, Libora Oates-Indruchová (eds.): The politics of gender culture under state socialism: an expropriated voice. London: Routledge, 2014

Handbuch Frauen-und Geschlechterforchung, Theorie, Methoden, Empirie. Wiesbaden 2010.

Christine Fouré (ed.): Political and Historical Encyclopedia of Women. New York – London 2003

Wilma Iggers: Women of Prague: ethnic diversity and social change from the eighteenth century to the present. Providence: Berghahn Books, 1995.

Eva Kalivodová – Shore, Marci – True, Jacqui (eds.): One Eye Open. Special Issue I-II: Gender and Historical Memory. Praha 1998, 2002.  

Eva Kalivodová (ed.): One Eye Open 6. Praha 2006.

Eva Kalivodová: „Woman's Creativity as a Social Force: Božena Němcová, a Czech Citizen of the mid-19 c. Austrian Monarchy“ IN: Přednášky z XLV. běhu Letní školy slovanských studií. Praha: FF UK 2002.

Eva Kalivodová, „Czech Society in-between the Waves“,  IN: European Journal of Women`s Studies, Vol 12, 2005/4. London: Sage.


ARCHIV

Ženy ve vědě jako databáze

LS 2014-15, 15_16

Úterý 17, 30-19, 05, Nám. J. Palacha 2, místnost 408,

Vyučují: doc. L. Heczková, PhD., E. Kalivodová, PhD., K. Remišová – Věšínová, PhD., K. Svatoňová, PhD.

Kurz připravený týmem Centra genderových studií navazuje na genderově historiografický kurz Ženy ve vědě (2013-14): V procesu vytváření elektronické databáze trvale podchytí ženy, jejichž přínos byl významný v rozličných odborných disciplínách a oblastech. Koncipovaná databáze chce mít genderově historickou vypovídající hodnotu, bude usilovat o genderové doplnění historie vědy a odborné práce do roku 1945.

Studentky a studenti budou sami na základě metodicky vedených výzkumů vytvářet lexikografická hesla, budou se učit hledat zdroje informací, kompilačně s nimi pracovat a prezentovat je v textech, vytvářet bibliografie sledovaných osobností. Budou též moci sami „znovuobjevit“ pozoruhodné osobnosti. V rámci kurzu budou mít možnost přímo pracovat s elektronickou databází (ve fakultním systému Elektra) a vřazovat do ní svá hesla. V tomto smyslu kurz rozvíjí obecnější dovednosti a schopnosti akademického bádání a psanía také elektronické publikace.Ženy ve vědě

Kurz pořádají: doc. Mgr. Libuše Heczková, Ph.D., PhDr. Eva Kalivodová, PhD., PhDr. Kateřina Svatoňová, Ph.D., PhDr. Kamila Remišová-Věšínová, Ph.D.

letní semestr 2013-2014
čtvrtek 15:50 – 17:20, místnost 429 („kinosál“), 4. patro, Nám J. Palacha 2

Magisterský, eventuálně bakalářský přednáškový kurz, volitelný pro různé obory FF UK i jiných fakult UK

Podmínky atestace (Zk, 4 kredity): 75% účasti, písemná práce na téma související s obsahem a intencemi kurzu. Volitelný kurz je součástí kreditního systému FF UK (a UK).

Anotace kurzu:
Cyklus přednášek, jehož tématem je (v návaznosti na kalendář UK na rok 2013) odborná práce českých žen v různých sférách a v různých dobách. Představuje osobnosti historické, se vkladem literárním, kritickým, filosofickým, překladatelským, antropologickým, lékařským či jinak exaktně odborným i popularizačním, kterými se vyučující ve své práci zabývají (E. Krásnohorská, A. Dratvová, P. Králová Šafaříková, L. Landová Štychová, L. Matiegková, J. Pešková a d.), a uvádí jako hosty soudobé odbornice a odborníky, pracující v oblastech profilovaných exaktně i humanitně anebo je reflektující. Zajímat nás budou souvislosti humanitního a exaktního uvažování o skutečnostech světa a jejich poznávání s osobními zkušenostmi, tedy souvislosti důležité i ve směřování současné vědy a v jejím společenském dopadu. Chceme se soustředit na kulturní, společenské i politické genderové souvislosti činnosti žen; nechceme přitom v přednáškách vytvářet  „biografie“,  ale představovat motivace a průběh činností a jejich výsledků za pomoci genderové analýzy konkrétních dějinných i současných skutečností.

Harmonogram kurzu:
20. 2. Úvodní hodina
Možnosti, jak vnímat ženy ve vědě. Na jednom začátku byla: Eliška Krásnohorská (1847–1926), spisovatelka a kritička, překladatelka a doktorka honoris causa Univerzity Karlovy.
Doc. L. Heczková, PhD., UČLK FF UK; E. Kalivodová, PhD., UTRL FF UK

27. 2. PŘEDNÁŠKA SE BOHUŽEL Z TECHNICKÝCH DŮVODŮ NEKONÁ

6. 3. MUDr. Eliška Vozábová, lékařka (1873–1974) . Doc dr. Julie Moschelesová, geografka (1892–1956)
HOSTÉ V KURZU: PhDr. Marek Ďurčanský, PhD., Mgr. Petr Cajthaml z Archivu Univerzity Karlovy budou hovořit o těchto ženských osobnostech i o tom, jak se promítají do projektů Archivu UK.
Tato přednáška se koná ve studovně Archivu UK (Ovocný trh 5) od 16:00 do 17:30 hod. Bude možné si prohlédnout originály příslušných písemností i archivní pomůcky.

13. 3. Ludmila Matiegková (1889–1960) – žena okouzlená Egyptem
K. Remišová Věšínová, PhD. UETN FF UK (knihovna)

20. 3. Česká etnografie jako příběhy velmi rané veřejné a odborné práce žen
HOST V KURZU: doc. PhDr. Irena Štěpánová, CSc., Ústav etnologie FF UK

27. 3. Doc. dr. Albína Dratvová (1891–1969):  filozofka přírodních věd
Doc. L. Heczková, PhD., UČLK FF UK a Oleg Heczko, PhD., Fyzikální ústav AV ČR, JAKO HOST V KURZU

3. 4. Odborná a akademická dobrodružství na poli soudobé lingvistiky
HOST V KURZU: doc. Mirjam Friedová, PhD., děkanka FF UK

10. 4. Milada Paulová (1891–1970): byzantoložka, první profesorka UK
HOST V KURZU: PhDr. Jan Hálek, PhD., Masarykův ústav a Archiv AV ČR:

17. 4. Jaroslava Pešková (1929–2006): filozofka: mezi veřejným posláním a disentem.  
E. Kalivodová, PhD., UTRL FF UK

24. 4. Genetika jako stopa
HOST V KURZU: Mgr. Dana Kvítková, Kriminalistický ústav Policie ČR

15. 5. Paulina Šafaříková Králová (1836–1920) a Luisa Landová Štychová (1885–1969): hvězdářky
Doc. L. Heczková, PhD., UČLK FF UK; K. Svatoňová, PhD., KFS FF UK

Albína Dratvová Lectures

Na kurz Ženy ve vědě naváže přdnáškový cyklus Albína Dratvová Lectures, do nějž budou zvány přední české a zahraniční odbornice, jejichž práce znamená významný odborný metodologický, teoretický, historický i praktický přínost.  

Překlad a gender

Povinně volitelný kurz pro mgr. navazující studium PŘEKLADATELSTVÍ Č-A (PVP3 5); volitelný kurz otevřený pro magisterské studenty a studentky jiných oborů, s velmi dobrou znalostí angl.

Vyučující: PhDr. Eva Kalivodová, PhD.

Doba konání kurzu: LS 2011/2012

Předmět sleduje, jaké může mít gender jazykové a kulturní podoby, významy a důsledky v textech a v jejich překladech. Vztah genderu k překladu má mnoho podob: gender se může do textu promítat jako téma; kulturní i literárně textové genderové normy se mohou promítat do tvorby textu (jako přijaté anebo naopak tvůrcem/tvůrkyní původního a/nebo překladového textu porušované normy – záleží na politice identity); genderové normy dvou jazyků se v překladu mohou střetávat a překlad může a nemusí působit na proměnu norem cílové kultury. Z diachronního pohledu na dějiny kultury může překladová literatura v nakladatelském výběru, či přímo díky překladatelským subjektům vypovídat o proměnách genderové dynamiky v cílové kultuře. Povinně volitelný předmět si v cílové české kultuře vybírá texty, jejichž studium tyto významy genderu v jednotlivých podobách odhaluje a/nebo vysvětluje.

Sylabus zde

Ženy visegrádského filmu

Zimní semestr 2010/2011

Koordinují: Ph. Dr. Petra Hanáková, Ph. D. , Doc. PhDr. Stanislava Přádná

Doba konání
Ve čtvrtek od 15:50 do 19:05. (minimálně, konec v závislosti na diskusích, event. filmových projekcích) v místnosti 409, FF UK, Nám. J. Palacha 2.

Kinematografie visegrádského regionu jsou spojeny historií plodných kontaktů a debat
počínající nejpozději v období tzv. nových vln v 60. letech, které představují vrchol v
uměleckém vývoji východoevropského filmu. Stejně jako se v té době rozvíjela sama
kinematografie, docházelo i k významným kontaktům a debatám o vysoce aktuálních
estetických, kulturních a politických otázkách. Tato spolupráce se bohužel přerušila po pádu
totalitárních režimů na konci 80. let 20. století. Z tohoto důvodu ustala i akademická výměna
a sdílené povědomí o historii a současnosti visegrádského filmu, a to jak mezi filmology, tak i
filmovými nadšenci. Tato série přednáškových kurzů má navrátit do povědomí studentů tuto
významnou oblast evropské kinematografie.
Kurzy o visegrádském filmu se zabývají bohatou historií visegrádských kinematografií,
především pak s důrazem na tzv. nové vlny a současný stav v daných zemích. Visegrádské
filmové průmysly mají nejen mnohé styčné body v svých historiích, ale také sdílejí
ekonomické a politické kompromisy současnosti.

V zimním semestru akademického roku 2010/2011 se kurz zaměří na velice aktuální
otázku žen visegrádského filmu. Přestože v „západním” diskurzu o filmu již zájem o
„ženy režisérky” či „genderové role ve filmu” pomalu upadá, a i v oblasti gender studies
nahrazován jinými akcenty, nedávné publikace věnované východoevropskému filmu
otevírají tyto otázky znovu a ukazují, že metodologické nástroje genderové analýzy je
možná nutné přizpůsobit specifickým podmínkám „východní situace”. Tento kurz se za
pomoci hostujících přednášejících z visegrádských zemí pokusí nejen přiblížit
studentkám a studentům bohaté dědictví „ženského visegrádského filmu”, ale také najít
adekvátní možnosti jeho analýzy a konceptuálního uchopení.

Program kurzu

 • 7.10. Doc. PhDr. Stanislava Přádná, PhDr. Petra Hanáková, Ph.D. (FF UK Praha)
  Úvodní hodina: Jak a proč studovat vztah žen a filmu? Jak feministická agenda změnila
  náš přístup k filmu?
 • 14.10. PhDr. Petra Hanáková, Ph.D
  Teoretický/metodologický kufřík: Jak můžeme genderově analyzovat visegrádské a
  obecněji východoevropské kinematografie?
 • 21.10. Doc. PhDr. Stanislava Přádná, PhDr. Eva Kalivodová, Ph.D. (FF UK Praha)
  Božena Němcová jako ikona českého filmu
 • 28. 10. 2010 státní svátek, přednáška se nekoná
  - náhradní přednáška (termín bude stanoven podle možností hostující pedagožky a dostupnosti
  učebny)
  Dobrochna Dabert (PL)
  Obraz ženy v polském dokumentárním filmu (od 50. let do současnosti)
 • 4.11. PhDr. Petra Hanáková, Ph.D., PhDr. Kateřina Svatoňová, Ph.D.
  Věra Chytilová další “feministické režisérky” visegrádského prostoru: možnosti analýzy
 • 11.11. Térez Vincze. Ph. D. (HU)
  Režisérky v současném maďarském filmu (s hlavním zaměřením na dílo Ágnes Kocsis)
 • 18.11. Doc. PhDr. Stanislava Přádná, Iwona Lyko, M.A. (PL)
  Polský film a ženský přístup: úvod do problematiky
 • 25.11. Doc. PhDr. Stanislava Přádná, Iwona Lyko, M.A. (PL)
  Agnieska Holland a ženský film v Polsku
 • 2.12. PhDr. Martina Pachmanová, Ph.D.
  Domácí biograf Milady Marešové
 • 9.12. PhDr. Eva Filová, PhD. (SR)
  Gender ve slovenském filmu po roce 1990
 • 16.12. PhDr. Mária Ferenčuhová, PhD. (SR)
  Dokumentární filmy Zuzany Piussi: mezi nonkonformismem and nekorektností
 • 6. 1. 2011 Závěrečná hodina: Kam dál v analýze?


Ikoničnost a ikonoklastičnost

Letní semestr 2009/2010

Vyučující: Mgr. Libuše Heczková, PhD.; PhDr. Eva Kalivodová

Doba konání
Ve čtvrtek od 17:30 do 19 hod. (minimálně, konec v závislosti na diskusích, event. filmových projekcích) v místnosti 409, FF UK, Nám. J. Palacha 2.
Kurz je zaměřen na ženské ikony (ať už fiktivní, či kdysi nebo dnes žijící). Bude sledovat, jak tyto ikony vznikají, jakých nabývají podob a jak přežívají v české kulturní tradici, a pokusí se tyto ikony „ničit“ čili rozumět diskurzům, které je konstituují. Součástí kurzu je jednak čtení teoretických textů, jednak analytická práce s texty a zobrazeními, které tyto ikony ustavují.

Podmínky atestace
Kurz předpokládá intenzivní společnou práci při hledání a ničení vybraných ikon, formou přípravy na jednotlivá setkání a diskusí při nich. Dále předpokládá samostatnou práci zúčastněných představenou v referátu.

Texty na kurz naleznete v Elektronické knihovně CGS - na moodle - Centrum genderových studií: http://moodle.ff.cuni.cz/course/category.php?id=19 

Přístupové heslo obdržíte na vyžádní na emailové adrese: Katerina.svatonova@ff.cuni.cz

Program kurzu

 • 25. 2. Úvod. Projekce filmu: František Vláčil: Markéta Lazarová. Přípravou již na první hodinu setkání kurzu je četba Markety Lazarové Vladislava Vančury.
 • 4. 3. Marketa Lazarová a Markéta Lazarová: diskuze o literárním díle a filmu. Jako relevantní pro diskusi doporučujeme i novou inscenaci v divadle Disk (Praha): Marketa, dcera Lazarova.
 • 11. 3. Setkání se nekoná: četba knihy Vladislava Vančury Marketa Lazarová a domácí písemná příprava na následující debatu.
 • 18. 3. Metodologické nástroje ikonoklastů. Četba/příprava: Petra Hanáková: „Ach, Markéta je jediná, kdo bude poražen v těchto válkách a kdo v nich shoří! Genderová glosa proti srsti Markety Lazarové“. In.: Petr Gajdošík (ed.), Marketa Lazarová: Studie a dokumenty. Praha Casablanca, 2009, s. 258-280.
 • 25. 3. Společná rozprava na téma: jaké ikony se objevují v české kultuře; hledání ikon, se kterými se budeme po zbytek kurzu individuálně (v referátech) i společně (v seminárních diskusích) vyrovnávat.
 • 8. 4. „Jak se zrodila Velká matka“ – přednáška, Mgr. Kamila Remišová-Věšínová:
  Postava Velké matky stejně jako idealizované období tzv. prvotního matriarchátu, ze kterého vzešla, jsou výraznými neolitickými fenomény, které přitahují pozornost nejen archeologů, historiků, kulturních antropologů a dalších odborníků, ale stále častěji se těší i pozornosti laické veřejnosti. Má však ikonizace Velké matky (Velké bohyně) reálný základ v archeologických pramenech, nebo je její zrození dílem archeologů a vědců 19. století? Jaký je její vliv na současné kulturně historické myšlení? Jedním z nástrojů, který může pomoci tento fenomén studovat, je genderová analýza preliterárních společností.
  Četba/příprava: Josef Vojvodík: Mezi mýtem matriarchátu a misogynstvím: Erben, Bachofen, Weininger, Deleuze, in. Hanáková, Petra – Heczková, Libuše – Kalivodová, Eva, eds., V bludném kruhu mateřství: mateřství a vychovatelství jako paradoxy modernity. Praha: SLON 2006, edice Gender sondy, s. 50-74.
 • 15. 4. - konec semestru (13. 5.) Referáty, diskuse, četba vybraných textů.

 

Literatura:

 • Mira Jehlen: Gender, in Frank Lentricchia, Frank – McLaughlin, Thomas, eds., Critical terms for literary studies. Chicago: University of Chicago press, 1995 (2nd edition), s. 263-273.
 • Gender (heslo), in A. Nunning, ed., Lexikon teorie literatury a kultury, Brno: Host, 2006, s. 263-264.
 • Teresa De Lauretis: „Desire in Narrative“, in Teresa De Lauretis, Alice Doesn´t, Bloomington: University of Indiana Press 1984
 • Joan Wallach Scott: Introduction and Part I – Toward a Feminist History, in Gender and the Politics of History. New York: Columbia University Press, 1999.
 • Petra Hanáková: „Ach, Markéta je jediná, kdo bude poražen v těchto válkách a kdo v nich shoří! Genderová glosa proti srsti Markety Lazarové“. In.: Petr Gajdošík (ed.), Marketa Lazarová: Studie a dokumenty. Praha Casablanca, 2009, s. 258-280.
 • Josef Vojvodík: Mezi mýtem matriarchátu a misogynstvím: Erben, Bachofen, Weininger, Deleuze, in. Hanáková, Petra – Heczková, Libuše – Kalivodová, Eva, eds., V bludném kruhu mateřství: mateřství a vychovatelství jako paradoxy modernity. Praha: SLON 2006, edice Gender sondy, s. 50-74.
 • Petr Bílek: „Plakaly spolu, plakaly radostně a hrdě“ - Emblematické redukce mateřství v ideologizovaném prostoru české poúnorové kultury, in Hanáková, Petra – Heczková, Libuše – Kalivodová, Eva, eds., V bludném kruhu: mateřství a vychovatelství jako paradoxy modernity. Praha: SLON 2006, edice Gender sondy, s. 249-260 (nebo: http://www.sorela.cz/web/articles.aspx?id=73)
 • Josef Jedlička: České typy a jiné eseje. Praha: Plus, 2009.
 • Vladimír Macura: Český sen. Praha: NLN, 1998.

 

 

Realizované kurzy cyklu Gender a literární kritika

Excentrické tělo

Excentrické tělo

2008/2009

Seminář je zaměřen na různé podoby těla a různé možnosti jeho interpretace. Bude sledovat tělo tak jak se objevuje v umění zvláště ve svých extrémních podobách. Součástí semináře je jednak čtení teoretických textů, jednak přímá konfrontace s uměním, diskuse a interpretace. Výsledkem semináře by měly být texty o současném umění, za které se udělují kredity.

Program kurzu:

27. 2. - Sevřeni v těle: Přednáška Claude Frontisi: Fragmentární tělo
19. 3. - Tělo v teorii: Judith Butler: Performative Acts and Gender Construction ; Josef Vojvodík: Kosmos Atropos aneb návrat (zapomenutého) těla; (Růžena Grebeníčková: Tělo a tělesnost v novověkém myšlení)
2. 4. - Vnímání těla a tělem: Jane Gallop: The Daughter's Seduction (texty: The Ladie's Man, Encore Encore); R. Barthes: Rozkoš z textu.
16. 4. - projekce filmu Clair Denis: 35 panáků rumu
20. 4. - Performance těla, krutost a meze tělesnosti: Plastické divadlo Spitfire Company (www.bezhlavi.cz).
23. 4. - Osamění, performance a aparát: Veronika Bromová (Daniel Vojtěch; Otto M. Urban). Constance Penley: The Future of an Illusion (text: Feminsm, Film Theory, and the Bachelor Machines)
30. 4. - Box I.: zkušenost, disciplinace a podívaná; návštěva boxerského tréninku (http://boxing.develmc.cz/clanky/kontakty-a-mapka); Diskuse s aktivními boxery.
7. 5. - Box II:: zkušenost, disciplinace a podívaná: David Bathrick: Max Schmeling on Cancas: Boxing as an Icon of Wiemar Cultur. + Fotbal: Mužná kolektivita a psychoanalýza; Fredrik Jakobus Johannes Buytendijk: Futbal
14. 5. - Excesivní barokní tělo a  obsese smrti/í: Josef Vojvodík – Mieke Bal – Caravaggio-Bernini (sv. Cecilie). Louise Burgeois; Mieke Bal.

 

Šílené ženy v podkroví umění

2007/2008

Připravovaný (doktorandský, eventuálně magisterský) kurz Šílené ženy v podkroví umění je zaměřen na roli subverzivních ženských obrazů v konstruování moderní ženy a specificky nového jevu modernismu: ženy umělkyně, ženy nositelky zvláštních tvůrčích schopností a v neposlední řadě ženy ztělesňující modernistické mesiášské utopie. Zvláštní požadavky, které klade moderní kultura na tzv. nové ženy, vychází právě z „neznámého“, „hrozivého“ a přitom fascinujícího charakteru ženy, která má své imaginativní zobrazení v čarodějnicích, vědmách, šílených ženách.

Středobodem kurzu bude proto série přednášek americké hostující profesorky dějin umění Lindy C. Hults (The College of Wooster), specializující se na renesanční a barokní umění. Po knize The Print in the Western World: An Introductory History publikovala Linda C. Hults v roce 2005 práci The Witch As Muse: Art, Gender, and Power in Early Modern Europe. Je to práce klíčová pro zkoumání čarodějnictví a jeho obrazu ve starším evropském umění, pro sledování zobrazování ženského těla v období, ze kterého vychází moderní ikonografie. Její analýzy a metodologie se nám proto jeví jako vhodné nástroje pro sledování tradice obrazů a pojetí šílené ženy a čarodějnice, které byly během staletí nově genderově aktualizovány, spolupracovaly s genderovými normami a zároveň se stávaly východisky subverze těchto norem. Linda C. Hults svým záběrem také přispěje celkovému komparativnímu charakteru kolokvia, v němž počítáme s dalšími evropskými badatelkami z Polska, Slovenska a Ruska.

Program kurzu:

Středobodem kurzu budou tři přednášky prof. Lindy C. Hults na tato témata: Feminist Art History and Early Modern Images of Women (11. 3.), The Witch as Woman and Muse (18. 3.), The Witch in Art at the Height and End of the Hunts (25. 3.).
Podrobnější abstrakty naleznete zde.

Další semináře pak budou rozvádět toto téma a jeho proměny v moderní době, kdy se šílené ženy a čarodějnice mění na hysterky. Vědecké studium hysterie započaté 19. stoletím je v jistém smyslu obdobou reálného zacházení s tzv. čarodějnicemi středověku a počátku novověku. Jde tu o disciplinaci neznámého a nepřizpůsobivého. na počátku období modernity se při řešení krize moderního člověka, respektive maskulinity, potřebuje přehodnotit spoutaná „madwoman in the attic“ (tak jak to ukazuje klasická práce S.Gubar a S. Gilbert), která může být využita pro regeneraci ženských sil, jež se nazývali čarodějnictvím. Středověké čarodějnictví i novější hysterie se stávají jedním z klíčových jevů nejen pro vědecký diskurz, ale tvůrčím impulsem pro umělce modernity a zejména pro ženské umělkyně tohoto období.

4.3. Zdeňka Kalnická: Geneze fenoménu čarodějnice v evropské kultuře: filozoficko-historické a genderové aspekty
Obsahem přednášky je geneze fenoménu „čarodějnice“ v evropské kultuře, analyzované na pozadí vztahu kategorií gender, vědění a moc, a vývojové proměny tohoto fenoménu na pozadí chápání žen jako nositelek vědění v předřeckých kulturách, filozofického vymezení ženskosti u řeckých filozofů (Aristoteles), v Bibli a středověkých filozofů (T. Akvinský), rozmach démonologie až ke klasickému dílu Kladivo na čarodějnice. Cílem je pokus o osvětlení spektra příčin (filozofických, teologických a historických), které umožnily vznik tzv. honu na čarodějnice v období raného novověku a stručný popis jeho průběhu.
Povinná literatura k nastudování na přednášku: Kladivo na čarodějnice. Malleus Maleficarum. Praha: Levné knihy 2006, s. 27-77, 116-199

1.4. Alena Nádvorníková: Média a výtvarné umění

8.4. Petra Hanáková: v záhybu mezi jazykem a tělem: reprezentace ženské hysterie
Hysterky, podobně jako ženská spiritistická média, se koncem 19. století stávají místem jakési „jiné“, bytostně ženské promluvy, která je primárně tělesná. Zároveň ovšem je tato „řeč“ sledována v kontextu institucí, které se jí snaží překládat do standardního jazyka a vytvořit tak mimo jiné i zprávu o ženském těle. Nejvýznamnější soubor vizuálního materiálu věnovaného hysterii nám nabízí tzv. Fotografická ikonografie ze Salpetriere, sestavená týmem slavného neurologa Jeana-Martina Charcota v 80. letech 19. století na známé pařížské psychiatrické klinice. Tento pozoruhodný soubor nahlédneme optikou jeho moderního čtení (např. u Didi-Hubermana v knize Stvoření hysterie, ale i u některých feministických teoretiček – např. Elisabeth Lyon), a především pak se zaměříme na otázku, jak a proč se soubory obrazů hysterických „ženských póz“ stávají neodmyslitelnou součástí moderní vizuální kultury.

15.4. Libuše Heczková: Spiritismus a  emancipace. Co nabízela teosofie feministkám a umělkyním
Nejen české feministky se na počátku 20 století nechávaly inspirovat teosofií. Zájem o tyto duchovní směry se spojoval s dalšími "pokrokovými" Tendencemi: hygienou, eugenikou, abstinencí, vegetariánstvím. Souvisel i s novými možnostmi tvorby a pojetí těla. Příspěvek se soustředí na osobnosti Pavly Moudré, Pavly Maternové, Boženy Vikové Kunětické a Anny Pammrové.
Doporučená četba: Anna Pammrová: Antieva Alfa. Úvahy o mateřství a pamateřství.

22.4. Eva Kalivodová: Jsou metafory ženského „šílenství“ zoufalé, čarodějné nebo osvobozující?
Východiskem přednášky je pojetí metafory „bláznivky v podkroví“ (postavy Rochesterovy šílené manželky Berthy Mason v Janě Eyrové) jako nástroje vytěsnění nekontrolovatelného ženského hněvu a nenaplnitelné touhy po vlastním, jiném životním modelu. Toto pojetí rozpracovávají americké kritičky Gilbert a Gubar ve své již klasické práci o rozvoji psaní žen (v angličtině) v 19. století, The Madwoman in the Attic (Ńew Haven and London: Yale University Press 1979). Přednáška však bude především zkoumat další možnosti této metafory nebo jejích příbuzných (na příklad nenormálnost či „nenormálnost“ jako svoboda?), tak jak se uplatňují zvlášť v literatuře psané ženami, a bude uvažovat, zda ji psaní žen ve 20. století významně proměnilo nebo zda ji již opustilo. Při sledování tohoto cíle pojedná o dnes již emblematickém románu Jean Rhys Wide Sargasso Seav českém překladu vyšel jako Širé sargassové moře v roce 2003) a upozorní na další díla české a anglo-americké literatury.

 

V kruhu feministických metod a výsledků: kontexty soudobé české kultury

2006/2007

Seminář se soustřeďuje na hledání možných cest k uměleckému v bludišti genderových teorií. Cesta povede od aktivismu feminismu, k diskusím nad stavem genderového uvažování a přes sledování pop-kultury k analýzám mimořádných děl tvůrkyň. Seminář sleduje literaturu, film a výtvarné umění i ve vzájemných interakcích. Jako referenční rámec, jsme zvolily knihu textů věnovaných ženskému psaní, ženské obraznosti, metaforizaci ženy a feministickým teoriím E. Kalivodová – B. Knotková - Čapková eds., Ponořena do Léthé. Sborník věnovaný cyklu přednášek Metafora ženy 2000-2001. Praha: FF UK 2003. Texty tohoto sborníku budou považovány za základ k dalším diskusím.

Témata:

1/ Úvod. k čemu ještě můžou být feministické teorie.
Misha Kavka: „Introduction“, in E. Bronfen – M. Kavka eds.Feminist Consequences, New York: Columbia University Press 2001.
M. Vodrážka: „Ženské hnutí tu stále neexistuje“ in Mladá fronta DNES, 11. 11. 2006
Zuzana Štefková: „Obraz žen přelomu tisíciletí ženskýma očima“, in Umění, LI/2003, str. 210-228.
2/ Rod-gender.
Kathy Acker: „Vidět gender, spatřit rod“, in Analogon 43/2005.
Zuzana Kiczková: Subjekt-Moc-Rod. Kritické inšpirácie J. Butler. In Vztahy – jazyky – těla. Ed. Libuše Heczková, FHS UK, Praha 2007.
3/ Pop kultura. Hierarchie hodnot?
Michal Vieweigh: Román pro ženy v knižní a filmové podobě.
A. E. Kaplan: Is the gaze male?
4/ Touha – slast.
Jakuba Katalpa: Je hlína k snědku? Paseka 2006;
Judith Butler: Desire, in Critical Terms for Literary Study, ed. F. Lenricchia, Th. MacLaughlin, 2. edition, Uni Chicago Press, Chicago, London 1995.
T. de Lauretis, Desire in Narrative, in Teresa De Lauretis, Alice Doesn´t, Bloomington: Indiana University Press 1984.
5/ Helene Cixous revisted. Ještě jednou o skryté, mlčící a výsměšné kráse.
Filmy Věry Chytilové.
6/ Tělo, tvar a tvorba. Adriena Šimotová v průsečíku genderové teorie, literatury a  výtvarného umění.
Adriena Šimotová: Hlava k listování. GemaArt, Praha 1997.
Adriena Šimotová: Adriena Šimotová, NG v Praze, Galerie Pecka, Moravská galerie Olomouc, 2006
Linda Nochlin: "Why have there been no great women artists?"
Janet Wolf: "Reinstating corporeality: Feminism and body politics"
7/ Závěrečná diskuse

Literatura:

E. Bronfen – M. Kavka eds., Feminist Consequences, New York: Columbia University Press 2001.
Rosi Braidotti: Nomadic Subjects. Columbia Uni Press, NY 1994
Pierre Bourdieu: Nadvláda mužů. Praha: Karolinum 2000.
Teresa De Lauretis, Alice Doesn‘t, Bloomington: Indiana University Press 1984.M.
Karel Hvížďala: Stopy Adrieny Šimotové.

 

V bludném kruhu: mateřství a vychovatelství jako paradoxy modernity

Inspirace pro dedikaci kolokvia vzešla z politických a literárních projevů Boženy Vikové - Kunětické, které ve své době vzbuzovaly pozdvižení a které zapadly do vod „Léthé“. Jedním z klíčových slov bylo pro tuto českou feministku a nacionalistku slovo mateřství. v kolokviu bychom chtěli dát tomuto slovu historický, estetický, semiotický, sociální, politický a filosofický obsah. Zdá se to být téma neširoké, přesto se principiálně dotýká základních genderových otázek moderního světa, tak jak je postupně chceme zkoumat v rámci svého podúkolu výzkumného záměru FF UK „Základy moderního světa v zrcadle literatury a filosofie“

Témata:
- Vychovatelství a médium
- Mateřství a počátek
- Mateřství a zdroj ženského génia
- Mateřství a moc
- Mateřství a tabu
- Estetika, subjektivita a mateřství

- výsledky kolokvia byly publikovány ve sborníku Petra Hanáková, Libuše Heczková, Eva Kalivodová (eds.): v bludném kruhu: Mateřství jako paradoxy modernity

 

Gender a narace II

2004/2005

 

Gender a narace I: asijské literatury

2003/2004

- výsledky kolokvia byly publikovány ve sborníku

 

Rodová topografie modernismu

2002/2003

 

Metafora ženy

2000/2001

- výsledky kolokvia byly publikovány ve sborníku: E. Kalivodová, B. Knotková-Čapková eds.: Ponořena do Léthé

 

Gender studies a literární kritika

1999/2000

CGS FF UK
nám. J. Palacha 2, Praha 1, tel.: +420 221 619 227, e-mail: gender@ff.cuni.cz